czwartek, 28 lipca 2011

Bojkotuj McDonalds ...McDonalds - prezes firmy Jack M. Greenberg jest honorowym dyrektorem organizacji wspierającej Ameryańsko-Izraelską wspó łpracę handlową


Źródło : Viva Palestyna,


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz